طراحی و اجرای فضاهای تجاری و اداری

Kale | store decoration & branding

کاله | دکوراسیون و برندینگ فروشگاهی

طراحی و اجرای فضاهای تجاری و اداری

Turkish Airlines | office branding

خطوط هوایی ترکیه | برندینگ اداری

طراحی و اجرای فضاهای تجاری و اداری

BARSA | office decoration

بَرسا | دکوراسیون اداری

طراحی و اجرای فضاهای تجاری و اداری

EFES | display stands

اِفِس | استند نمایش محصول

قبلی
بعدی

بَرسا دِکو | طراحی و اجرای فضاهای تجاری و اداری

دکوراسیون و برندینگ فروشگاهی . ساخت و تولید استند نمایش محصول . طراحی، چیدمان و دکوراسیون اداری


ما آموخته ایم فضای شما را به مکانی برای دستیابی به اهداف تجاری، و درخشش برند شما تبدیل کنیم!

ساخت و تولید استند نمایش محصول . دکوراسیون و برندینگ فروشگاهی . طراحی، چیدمان و برندینگ اداری

از فروشگاه ما بازدید کنید!

کار با MDF و چوب . اتاق رنگ و آمادگاه . تیم نصب و مدیریت اجرا

بالا